danmark-cleandanmark-clean

Profil

Rengøring - få en sikker aftale

Bestteam kan med mange års erfaring levere professionel rengøring til virksomheder, koncerner, kæder, offentlige kontorer, skoler og institutioner – daglig rengøring, specialrengøring og hovedrengøring. Du kan supplere vores rengøringsservice med f.eks. vinduespolering, gardinrens, rensning af IT-udstyr, tæpperens, antistatbehandling, gulvbehandling samt levering af håndpleje- og hygiejneartikler. Og samarbejdsaftalen kan udbygges med møde og kantineservice

Kvalitetspolitik

Når du vælger Bestteam, vælger du en samarbejdspartner, som altid søger at afstemme forventningerne. Vi taler sammen – for det er sådan et samarbejde fungerer bedst.

Bestteam leverer professionelle rengøringsløsninger til offentlige og private virksomheder. Nogle steder få timer ugentlig – andre steder med mange medarbejdere i flere timer.

Vores erfarne team er vant til komplekse problemstillinger, hvor der skal tages mange hensyn for at få rengøringen til at passe ind i virksomhedernes hverdag.

Målet er at skabe ro blandt det personale, der arbejder i jeres virksomhed, så de kan koncentrere sig om deres arbejde – frem for om rengøringen. Samtidig bidrager det rene, sunde til jeres kunders tillid til jeres virksomhed.

Medarbejderen betyder alt
Hos os får du sat ansigt på personalet. Rengøringspersonalet er ofte blandt de få, der må komme i alle rum i virksomheden. Derfor skal du kunne være tryg ved medarbejderen. Vi lægger kræfter i minimal personaleudskiftning og lavt sygefravær og alle vores medarbejdere får en grundig introduktion til arbejdet og det tilses nøje at al viden anvendes. Bestteam informerer og uddanner desuden alle medarbejdere, som har brug for en særlig basisviden via møder og kurser.

Det sparer samtidig tid, penge og besvær, både for jer og for os.

Kvaliteten skal være i orden
Vi har løbende dialog med jer, for at sikre at kvaliteten er som aftalt. Driftslederne kommer hyppigt på besøg, og vores kunder er vant til at kunne ringe til deres faste kontaktperson og få klaret eventuelle spørgsmål.

Miljøvenligt
Rene lokaler skaber et rart og sundt miljø på jeres arbejdsplads og er med til at give glade, produktive medarbejdere med lavere sygefravær. Det understøtter vi ved at benytte miljøvenlige, allergitestede produkter.

Mere for hver krone
Vi ser det som vores opgave, at du får mere tid til at passe dine opgaver uden at skulle tænke på rengøring.

Vi er måske ikke de billigste, men på den måde får du mere for hver enkelt krone.

Rengøringen skal bare fungere. Trygt og ordentligt til en lav pris.

Når du vælger Bestteam, vælger du en samarbejdspartner, som altid søger at afstemme forventningerne. Vi taler sammen – for det er sådan et samarbejde fungerer bedst.

Bestteam leverer professionelle rengøringsløsninger til offentlige og private virksomheder. Nogle steder få timer ugentlig – andre steder med mange medarbejdere i flere timer.

Vores erfarne team er vant til komplekse problemstillinger, hvor der skal tages mange hensyn for at få rengøringen til at passe ind i virksomhedernes hverdag.

Målet er at skabe ro blandt det personale, der arbejder i jeres virksomhed, så de kan koncentrere sig om deres arbejde – frem for om rengøringen. Samtidig bidrager det rene, sunde til jeres kunders tillid til jeres virksomhed.

Medarbejderen betyder alt
Hos os får du sat ansigt på personalet. Rengøringspersonalet er ofte blandt de få, der må komme i alle rum i virksomheden. Derfor skal du kunne være tryg ved medarbejderen. Vi lægger kræfter i minimal personaleudskiftning og lavt sygefravær og alle vores medarbejdere får en grundig introduktion til arbejdet og det tilses nøje at al viden anvendes. Bestteam informerer og uddanner desuden alle medarbejdere, som har brug for en særlig basisviden via møder og kurser.

Det sparer samtidig tid, penge og besvær, både for jer og for os.

Kvaliteten skal være i orden
Vi har løbende dialog med jer, for at sikre at kvaliteten er som aftalt. Driftslederne kommer hyppigt på besøg, og vores kunder er vant til at kunne ringe til deres faste kontaktperson og få klaret eventuelle spørgsmål.

Miljøvenligt
Rene lokaler skaber et rart og sundt miljø på jeres arbejdsplads og er med til at give glade, produktive medarbejdere med lavere sygefravær. Det understøtter vi ved at benytte miljøvenlige, allergitestede produkter.

Mere for hver krone
Vi ser det som vores opgave, at du får mere tid til at passe dine opgaver uden at skulle tænke på rengøring.

Vi er måske ikke de billigste, men på den måde får du mere for hver enkelt krone.

Rengøringen skal bare fungere. Trygt og ordentligt til en lav pris.

Miljøpolitik

Vi passer på miljøet
Gennem vores miljøpolitik tilkendegiver Bestteam, at vi ønsker at fastholde og udvikle vores position i branchen. Vi ønsker at levere bæredygtige serviceydelser, der på et sundt økonomisk grundlag til stadighed udvikles på det miljømæssige område og dermed medvirker til at minimere miljøpåvirkningen fra vore aktiviteter.

Bestteam´ miljøpolitik

Miljøet skal tilgodeses i såvel serviceydelser som i adfærd.

I overensstemmelse med karakteren af vore aktiviteter omhandler miljøpolitikken både miljøforhold relateret til den interne drift, og miljøforhold i forbindelse med servicepraksis og serviceydelser overfor vores kunder

Under den overordnede miljøpolitik forpligter Bestteam sig til:

  • At, arbejde for at vores kunder tilbydes miljørigtige og hensigtsmæssige serviceydelser.
  • At, bidrage til en positiv og åben dialog med vore interessenter om miljøforhold.
  • At, stille de mandskabsmæssige og økonomiske ressourcer til rådighed, der er nødvendige for at efterleve denne miljøpolitik.
  • At, motivere vore medarbejderes holdninger – på ethvert plan – til positivt arbejde for at minimere miljøpåvirkningerne af vore aktiviteter.

Lad os sammen bidrage til et godt og sundt miljø.

Vi passer på miljøet
Gennem vores miljøpolitik tilkendegiver Bestteam, at vi ønsker at fastholde og udvikle vores position i branchen. Vi ønsker at levere bæredygtige serviceydelser, der på et sundt økonomisk grundlag til stadighed udvikles på det miljømæssige område og dermed medvirker til at minimere miljøpåvirkningen fra vore aktiviteter.

Bestteam´ miljøpolitik

Miljøet skal tilgodeses i såvel serviceydelser som i adfærd.

I overensstemmelse med karakteren af vore aktiviteter omhandler miljøpolitikken både miljøforhold relateret til den interne drift, og miljøforhold i forbindelse med servicepraksis og serviceydelser overfor vores kunder

Under den overordnede miljøpolitik forpligter Bestteam sig til:

  • At, arbejde for at vores kunder tilbydes miljørigtige og hensigtsmæssige serviceydelser.
  • At, bidrage til en positiv og åben dialog med vore interessenter om miljøforhold.
  • At, stille de mandskabsmæssige og økonomiske ressourcer til rådighed, der er nødvendige for at efterleve denne miljøpolitik.
  • At, motivere vore medarbejderes holdninger – på ethvert plan – til positivt arbejde for at minimere miljøpåvirkningerne af vore aktiviteter.

Lad os sammen bidrage til et godt og sundt miljø.

Sociale Ansvar

Bestteam har anstrengt sig til at fremtræde som en social ansvarlig virksomhed i vores globale samfund. Det betyder, at vi stræber efter at overholde lovene, bestemmelserne og reglerne i de lande, hvor vi samarbejder. 
Ved at tage udgangspunkt i bæredygtighedsprincippet, ønsker Bestteam at bevare en balance mellem de økonomiske, miljømæssige og sociale behov i vores globale verden. Bestteam ønsker, at vi som virksomhed altid sættes i forbindelse med respekt for menneskerettigheder, sikre arbejdsbetingelser og miljømæssigt fra vores egen medarbejderstab og fra dem vi har et samarbejde med. Vi stræber derfor på at virksomhedens politikker på området efterleves i hele virksomheden.

Vores nøgleværdier er baseret på fundamentale rettigheder for alle individer. Vi står inde for ytringsfrihed, beskyttelse af privatlivet, foreningsfrihed, tolerance for medmennesker uanset race, religiøse tilhørsforhold, køn og retten til at blive hørt.

Som vores overordnede forpligtelser til at være social ansvarlige, har vi sat følgende fokusområder:

Forskellighed

Bestteam anstrenger sig ihærdigt for at respektere og værdsætte de individuelle forskelle mellem vores medarbejdere og samarbejdspartner. Vi mener, at en medarbejderstab bestående af mangeartet race giver medarbejderne en bedre arbejdsplads og vores virksomhed nogle konkurrencemæssige fordele.
Vi baserer vores personalepolitik på og praktiserer retfærdighed, åbenhed og gensidig respekt. Vi tror på at vores medmennesker er nøglen til vores succes.

Miljømæssig ansvarlighed

Bestteam er forpligtet til at tage et ansvar i forhold til at beskytte miljøet. Derfor anvender vi Svanemærkede rengøringsprodukter hos ISO 14001 miljøcertificeret totalleverandør.
Vi tænker hele tiden på nye initiativer med henblik på blandt andet ressourceforbrug og miljøpåvirkninger fra vores produkter. Vi tager hensyn til vores omgivelsers forventninger og interesser.

Sikkerhed og Sundhed

Bestteam opbakker princippet om, at kvaliteten af rengøringen og serviceydelserne, og arbejdernes moral forbedres ved et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Etiske investeringer

Som virksomhed stiller vi også krav til os selv som vi gør til vores samarbejdspartner: ved at bruge de miljørigtige produkter stræber vi efter at nedbringe forurening. Vi vælger nøje vores underleverandører så vi dermed sikrer os at underleverandøren ikke udnytter sine medarbejdere.

Vi støtter organisationen Red Barnet. Det har vi valgt på baggrund af at Red Barnet kæmper for børns rettigheder og giver akut og langsigtet hjælp til udsatte børn i Danmark og resten af verden.
Red Barnet giver nødhjælp og bekæmper børnearbejde, fattigdom, hiv/aids, seksuelt misbrug og trafficking. Som virksomhed vil sikre os at ved at støtte Red barnet kan vi derimod gøre forskel og være med til at gøre vores verden bedre.

Værdier

Det er vigtigt at hver medarbejder i hvert team gøre sig klart, hvad det betyder at være et team, og på hvilken måde samarbejdet skal fungere. De skal kunne arbejde på kryds og tværs. De bør tale om, hvilke personlige mål de vil indfrie for at gør arbejdsindsatsen bedre og effektiv, og hvilke formodninger de har til hinanden og hvilken måde de ønsker at arbejde på.

Det er bevist at mennesker har nogle formodninger til hinanden, selvom de ikke giver udtryk for de, og det kan skabe problemer i nogle situationer, grundet andre ikke kan/vil imødekomme formodningerne eller selv har andre formodninger, fordi de tænker eller vurderer anderledes.

Det handler om at få formodningerne på bordet og afgrænse samarbejdsværdierne, så man minimerer de stridigheder, der kan opstå, og derved skaber et godt syn for at løse dem.

Hvis feks. teamet vælger værdien (fleksibilitet) vil det betyde, at vi hjælper hinanden. En anden værdi kan være (engagement), der skal teamet blive enige om, hvad den værdi betyder for dem. Det kan fx betyde, at vi viser interesse.
Derfor er det vigtigt, at teamet bestemmer et sæt værdier og bliver enige om, hvad værdierne skal have betydning for dem for at de dermed kan blive gengivet i den enkeltes handlinger.

Det er bevist at mennesket ikke kan leve uden værdier, hverken som ansat, som forbruger eller familie og fritidsliv. Uden værdier vil man opfatte livet og tilværelsen som usammenhængende og meningsløst.
Derfor lægger Bestteam  stor vægt på arbejdet med menneskesyn og værdier så der kan skabes en sammenhæng mellem dem. Vi ved, at vi dermed vil skabe koordineret handleberedskab og etik, klarhed, menneskelig udvikling og faglig kvalitet i opgaveløsninger og dermed effektiv funktion.

Til sidst og ikke mindst forventer vi, at vores medarbejdere overholder de følgende værdier: såsom ansvarlighed, kvalitet og ærlighed, samt at kollegerne og samarbejdspartnerne skal respekteres og behandles med retfærdighed